Valoarea de asigurare

Limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare.