Prime nete subscrise

Primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare.