Polita de asigurare

Documentul emis de asigurator, prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza etc) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare, inspectia de risc precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre asigurat si asigurator ca facand parte din contractul de asigurare.