Paguba

Contravaloarea daunei suferite de asigurat..