Invalidate totala si permanenta

Clauză aditională prin care este acoperit riscul financiar al incapacităţii totale şi permanente a asiguratului de a-şi îndeplini atribuţiile profesionale pentru care este agajat ca urmare a unei boli sau a unui accident.