Invalidate din accident

Clauză adiţională prin care se acoperă riscul financiar al invalidităţii asiguratului ca urmare a unui accident.