Instrumente financiare cu venit fix

Instrumentele financiare cu venit fix sunt: certificatele de trezorerie, obligaţiunile, depozitele bancare, certificatele de depozit.