Incetarea asigurarii

Asigurarea poate înceta în unul din următoarele cazuri: la data expirării duratei asigurării, în cazul producerii evenimentului asigurat, în caz de neplată a primelor de asigurare scadente până la expirarea perioadei de graţie sau la implinirea vârstei maxime de asigurare.