Accident

Eveniment neanticipat, neplanificat si neatseptat, extern, care nu se gaseste sub controlul asiguratului si care a avut ca rezultat producerea unei vatamari sau daune.